Người dân Dallas đã hồi sinh ngoạn mục

https://youtu.be/hNgcO5aUq6Y