Một trí thức Hong Kong chửi vào mặt đám cảnh sát Hongkong rằng tiền dân Hong Kong đóng thuế nuôi bọn mày thà để tao mua thức ăn nuôi chó nó còn có ích hơn nhiều đấy, chó nó còn biết giữ nhà, còn trung thành với người đã nuôi nó, còn chúng mày hưởng lương từ tiền thuế của dân, lại quay sang đàn áp đánh đập, thậm chí giết hại dã man người đã nuôi chúng mày, đồ phản phúc. Sau khi chửi đám cảnh sát ông ta ném bịch thức ăn nuôi chó trước mặt đám cảnh sát sai nha ngu dốt kia.

FB Võ Văn Dũng