Ngó vậy nhưng không phải vậy. Những người nghịch ngợm luôn tìm ra những mẹo để chọc phá người khác