Một video hài hước của Chris Chappell bình luận về ngày sinh nhật thứ 70 của Trung Quốc
Source: Chris Chappell (Từ internet)