Lễ Tưởng Niệm 30 Tháng Tư

Arlington, TX - Dù trong đại dịch, sự giao tiếp, tụ tập phải giới hạn nhưng một số đồng hương tại DFW vẫn mang khẩu trang đến tham dự Buổi Lễ Tưởng Niệm do Hội Cao Niên Fort Worth tổ chức trang nghiêm ngay tại [...]