Chiều Đông

LTS: Hòa thượng Thích Quảng Độ tên thế tục là Đặng Phúc Tuệ, sinh năm 1928 tại tỉnh Thái Bình. Ngài là Tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ năm 2008 và là một nhân vật bất đồng chính kiến Việt Nam vì các hoạt động đấu [...]