Anh Tâm & giải nghiệm hư vô

Chiếc mặt nạ cười Anh Tâm với tôi không là chỗ thâm tình. Biết anh trước 1975, vì tôi là bạn của Trương Gia Diệu Trữ, khi Trữ kết hôn với anh Nguyễn Xuân Hoàng thì quen những người bạn thân có tên tuổi với [...]