Trả nợ trái đất

Lời tòa soạn: Mỗi người sẽ nhìn nhận các tai họa với đôi mắt khác nhau. Có người sẽ hoảng sợ, tuyệt vọng và thấy đất trời một màu u ám.  Có những người lại xem đó như sự thức tỉnh sau cơn ác mộng.  Mời [...]