Bàn về hai chữ văn minh

Yêu thích lịch sử và các vấn đề xã hội, Luật sư Nguyễn Xuân Phước là một nhà hoạt động, từng đóng góp nhiều tiểu luận về luật pháp, chính trị xã hội giá trị cho cộng đồng hải ngoại và trên Trẻ Magazine. Nhân [...]