Hô Bài Chòi

Bảo Huân Hát bài chòi là một trò chơi chỉ có ở vài tỉnh miền Trung Việt Nam. Đầu Xuân, Mồng Một Tết, đến Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, nếu thấy chán các trò bầu cua cá cọp vì kiểu chơi đỏ [...]