Đội khai thuế thiện nguyện

Mặc dù đã vào mùa khai thuế nhưng tôi vẫn còn lưỡng lự có nên đến các văn phòng dịch vụ khai thuế như mọi năm hay không. Và sự tình cờ đã đưa tôi đến với Đội khai thuế thiện nguyện đang làm việc [...]