Học bù

ORANGE COUNTY, FL – Học sinh Orange County sẽ phải học bù 2 ngày để bù lại thời gian đã nghỉ vì bão Dorian. Nhưng nhiều phụ huynh thắc mắc là tại sao một trong 2 ngày đi học bù lại rơi vào ngày thứ […]