Bánh ít lá gai

Muốn ăn bánh ít lá gai Lấy chồng Quảng Ngãi cho dài đường đi Vũ Thị Thanh Có đến không biết bao nhiêu năm ròng, người dân xóm Lá quen với tiếng chày quết bánh của bà Tám mỗi tinh sương. Thật ra cũng không [...]