Thứ thất

- Không định ngoại tình đâu. Chính thất nền nã, nề nếp, hơi hoài cổ nhưng do cha mẹ chọn, vì chữ hiếu bỏ không được. Còn lấy chữ tình mà nói, tôi đã trải qua thời thơ ấu cùng với người này, tính cho [...]