Mùa Xuân và Bồ Tát

(Một ngày ốm, nấu nồi nước xông) Em thả vỏ chanh vỏ bưởi ngải cứu lá sả hương nhu vào trong nồi nước như thả cả mảnh vườn quê nhà xuống một dòng sông nước sôi lên hương thơm tỏa khắp gian phòng em cúi [...]