About Nguyễn Hưng Quốc

This author has not yet filled in any details.
So far Nguyễn Hưng Quốc has created 2 blog entries.

Ai là trí thức?

Trí thức (intellectual), với tư cách một danh từ, ở Tây phương, chỉ thịnh hành từ giữa thế kỷ 19; ở Việt Nam, càng muộn hơn, có lẽ chỉ từ thập niên 1920. Trước, để chỉ ý niệm tương đương với từ “trí thức”, người [...]

2021-12-03T12:14:33-06:00December 3rd, 2021|

Đọc tác phẩm cuối cùng của Võ Phiến

Cuối Cùng là tác phẩm cuối cùng của Võ Phiến sau 4 tiểu thuyết, 9 tập tuỳ bút, nhiều tập truyện ngắn, một tập thơ và nhiều tác phẩm phê bình tiểu luận. Nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc là người có mối giao tình [...]

2019-10-03T01:01:10-05:00October 3rd, 2019|
Go to Top