Cảm ơn nước Mỹ và người Mỹ

Thực ra, nếu nói về việc CÁM ƠN nước Mỹ và người Mỹ, đối với những người Việt-Nam tị nạn, chứ không riêng gì gia đình tôi, thì có rất nhiều điều phải cảm ơn. Tuy nhiên tôi chỉ xin đưa ra đây hai việc [...]