Ông Kilowatt & Gánh Xiếc Điện

Vào thuở xa xưa khi mà: Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ / Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu. Thì cũng tương tự như hình ảnh những năm 1930 ở Mỹ. Trong khi các thành phố lấp lánh ánh đèn thì 90% vùng [...]