About - Lê Minh Hải

This author has not yet filled in any details.
So far - Lê Minh Hải has created 144 blog entries.

Bảo lãnh hôn-phu-thê hay vợ chồng? (Phần 2)

Kết hôn ở Việt Nam hoặc đợi kết hôn sau khi hôn  phu-thê đến Hoa Kỳ, cách nào tốt hơn? Ðây là thắc mắc chung của nhiều người trước khi chọn xúc tiến một loại hồ sơ bảo lãnh. Nhưng câu trả lời không dựa [...]

2022-09-09T13:00:28-05:00September 9th, 2022|

Bảo lãnh hôn-phu-thê hay vợ chồng? (Phần 1)

Mục Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm cập nhật tin tức và phát huy kiến thức di trú, rất hữu ích cho quý vị quan tâm đến việc bảo [...]

2022-09-01T13:59:16-05:00September 1st, 2022|

Chiếu Khán di dân đặc biệt phục vụ tôn giáo

Các Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International đã có cơ hội giúp cho nhiều Chư Tăng-Ni Phật giáo ở Việt Nam và các nước khác được cấp chiếu khán (visa). Các loại chiếu khán phục vụ tôn giáo, được gọi là R-1, [...]

2022-07-21T13:01:56-05:00July 21st, 2022|

Khác biệt giữa Chiếu Khán B1/B2 và WT

Văn phòng Robert Mullins International thường nhận nhiều câu hỏi về di trú của độc giả và thân chủ.  Chúng tôi sẽ lần lượt đăng tải những câu hỏi tiêu biểu, đa số quý vị có cùng một thắc mắc.  Bài viết tuần này chúng [...]

2022-07-14T13:47:51-05:00July 14th, 2022|

​Chuẩn bị một cuộc phỏng vấn tốt đẹp

Nhân Viên Lãnh Sự: Nhân viên lãnh sự chỉ được huấn luyện căn bản về luật di trú, thông thường chỉ tham dự khóa học 31 ngày để bắt đầu sự nghiệp của họ tại các Văn Phòng Ngoại Vụ. Họ cũng được huấn luyện để [...]

2022-07-08T09:42:40-05:00July 8th, 2022|
Go to Top