Vui nhộn

/Vui nhộn

81-Year-Old Man Fights A Bull

81-Year-Old Man Fights A Bull Never mess with dad 😅 Credit: JukinVideo https://www.youtube.com/watch?v=5GedsLhYw-U

2019-09-22T02:48:26-06:00Tháng Chín 21st, 2019|

Cười rụng răng

Ngó vậy nhưng không phải vậy. Những người nghịch ngợm luôn tìm ra những mẹo để chọc phá người khác https://www.youtube.com/watch?v=DZnZI06Sl0Y

2019-09-22T02:48:26-06:00Tháng Chín 21st, 2019|

Never Give Up!

https://youtu.be/-sqhjXrIcVA

2019-08-30T22:34:50-06:00Tháng Tám 30th, 2019|