Tưởng niệm Hoàng Sa

Boston – Trưa ngày 21 tháng 01 năm 2017, Gia đình Hải Quân Vùng New England đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 75 anh hùng Vị Quốc Vong Thân gồm Sĩ quan, HSQ và Đoàn viên Hải Quân, Biệt Hải, Người Nhái của QLVNCH trong trận Hải chiến với bọn Trung Cộng xâm lược.

Nghi thức tưởng niệm
Nghi thức tưởng niệm
SHARE

NO COMMENTS