Tưởng niệm cựu chiến binh

SACHSE – Hiệp hội Sachse Historical Society, thành phố Sachse, Tổng công ty Phát triển Kinh tế Sachse và Hội “Vietnam Combat Veterans Moving Wall” sẽ cùng hợp tác tổ chức tưởng niệm cựu chiến binh hy sinh trong chiến tranh Việt Nam qua việc thành lập bức tường (The Wall) tại sân City Hall thành phố Sachse trong dịp lễ Memorial Day.

Bức tường giống như một nửa bức tường ở Washington D.C. sẽ được trưng bày từ Thứ Năm 25/5 qua ngày Thứ Hai 29/5/2017 tại Sachse City Hall, 3815 Sachse Road.

Nghị viên Brett Franks bày tỏ: “Bức tường là một lời nhắc nhở hay nhất về những chiến binh hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi thường nói rằng tự do không phải tự nhiên mà có. Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi mang bức tường tưởng niệm này đến cộng đồng thành phố Sachse”.

Xem chi tiết tại www.sachsehistoricalsociety.org

3-The Wall

Tin bầu cử

RICHARDSON – Hội đồng Nghị viên Thành phố  Richardson phải triệu tập buổi họp về bầu cử trước khi thông báo kết quả chính thức. Buổi kiểm phiếu diễn ra ở phiên họp ngày 15/5/2017 lúc 7:00 tối (báo Trẻ đã lên khuôn).

Kết quả bầu cử sơ khởi từ 28 khu vực:

– Thị trưởng (Place 7): Paul Voelker (4,286 phiếu, 78.01%), Jared Weadon (1,208 phiếu, 21.99%).

– Nghị viên (P1): Bob Dubey (4,061 phiếu, 100%).

– Nghị viên (P2): M. Solomon (4,146 phiếu, 100%).

– Nghị viên (P3): Scott Dunn (4,091 phiếu, 100%).

– Nghị viên (P4): M. Simpson (2,886 phiếu, 52.59%), Cory Montfort (2,602 phiếu, 47.41%).

– Nghị viên (P5): M.G. Frey (3,966 phiếu, 74.31%),

– Kashif Riaz (1,371 phiếu, 25.69%).

– Nghị viên (P6): S. Mitchell (4,169 phiếu, 100%).

Vote-2017

Giờ làm việc mới của tòa án

ALLEN – Kể từ ngày 1/5/2017, giờ làm việc mới của Tòa án thành phố Allen thay đổi để phục vụ cư dân tốt hơn:

Thứ Hai 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều.
Thứ Ba 9:30 sáng đến 6 giờ chiều.
Thứ Tư 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều.
Thứ Năm 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều.
Thứ Sáu 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều.

Cư dân có thể tìm hồ sơ hoặc trả tiền trực tuyến (online) tại trang web CityofAllen.org/MunicipalCourt hoặc gọi số điện thoại 214-509-4380.

Tin tức tại phi trường Love Field

DALLAS – Điện thoại cung cấp tin tức công cộng PIO (Public Information Office) ở phi trường Love Field là 214-671-8584 hay email emily.black@dallascityhall.com

Nếu có nhu cầu cấp thiết xảy ra sau giờ làm việc hoặc vào cuối tuần, vui lòng liên lạc văn phòng Love Field PIO bằng cách gửi email cho emily.black@dallascityhall.com hoặc monica.cordova@dallascityhall.com hay cũng có thể liên lạc với Trung tâm Truyền thông phi trường số điện thoại 214-670-LOVE (5683) và nếu cần thiết, họ sẽ thông báo cho PIO giải quyết cấp thời. Văn phòng Thông tin Công cộng không làm việc trên cơ sở 24 giờ. Nhưng Văn phòng Tin tức Công cộng sẽ đáp ứng tất cả các trường hợp khẩn cấp, nghiêm trọng. Tất cả các tình huống khác sẽ được giải quyết theo từng trường hợp.

5-DallasLoveField Airport

SHARE

NO COMMENTS