Tự tình kinh

(Tặng HĐN. Cảm tác từ bài thơ Tôi, cổ viện)

Năm mươi năm trước hồi còn nhỏ

Nhà ở gần bên một mái chùa

Ra vào ngắm Phật đâm quen mặt

Thân thiết như thân với nắng mưa

 

Quê hương tao loạn, vào binh lửa

Ðêm đêm tiếng mõ nhịp biên cương

Hồi kinh văng vẳng trên chiến địa

Hương khói chập chờn ánh hỏa châu

 

Buông súng tan hàng, đời di tản 

Xa tít phàm thân biệt xứ người

Tết đến mỗi năm thăm chùa mới

Ngắm Phật hoàn tâm bao nét xưa

 

Phật trên chánh điện ung dung tọa

Ta đứng lưng chừng cõi tử sinh

Hồn lung linh từng cơn sóng Giác

Thân phương người ngơ ngác hoài hương

 

Mẹ bên bờ tuổi Hạc nhớ thương

Thuyền viễn xứ lìa xa đất Bạc

Tên lái đò trùng dương phiêu bạt

Lạc tay chèo trôi giạt viễn du

 

Lênh đênh băm mấy mùa Thu

Ánh trăng đất khách dường như lạ màu.

Đinh Cường
Đinh Cường

STMHB

SHARE

NO COMMENTS