USA – Công ty Volkswagen sẽ đưa xe Beetle trở lại thị trường với máy xe 81 HP chạy bằng điện pin, gọn gàng hơn máy xe 4 cylinders và có cốp sau xe.  Xe Beetle điện có máy mặng 1,000 lbs và chạy xa được 124 miles cho mỗi lần sạc pin.

Giá xe và ngày bán ra thị trường chưa được ấn định. Xe Beetle điện được trưng bày tại Frankfurt Motor Show vào trung tuần tháng 9 năm 2019.

Trong: