BENTONVILLE, ARK – Hệ thống bán lẻ Walmartsẽ tổ chức chương trình nhận trao đổi các carseat cũ để mang đi tái chế. Từ ngày 16 tới ngày 30/9 Walmart sẽ tặng 1 gift card trị giá $30 cho người mang ghế carseat cũ tới các chi nhánh. Walmart đã hợp đồng với Terracycle để công ty này tái chế lại các carseat thay vì quăng ra bãi rác. Khoảng 4.000 chi nhánh Walmart sẽ tham dự chương trình này. Loại booster không thuộc loại được trao đổi của chương trình này. Ngoài ra, mỗi gia đình chỉ được đổi tối đa 2 carseats.

Trong: