USA – Ngày 20/9/2019, Walmart đã công bố là sẽ ngừng bán thuốc nicotine điện tử trong tất cả các cửa hàng, kể cả các cửa hàng Sam’s Club.

Bản tin Walmart xác nhận với NBC News, thông báo là các cửa hàng sẽ ngừng bán thuốc lá điện tử sau khi bán hết hàng tồn kho.

Mùa hè vừa qua, Walmart tuyên bố sẽ tăng độ tuổi tối thiểu để mua sản phẩm thuốc lá lên 21. Cửa tiệm Rite Aid, đã ngừng bán thuốc lá điện tử vào đầu năm nay, nhưng nó cũng tiếp tục bán thuốc lá thuốc lá loại thông thường.

Cửa tiệm CVS đã đưa ra thông báo 5 năm trước là ngừng bán tất cả các sản phẩm thuốc lá, bao gồm cả thuốc lá thường và thuốc lá điện tử.

Lãnh đạo chiến dịch “Tobacco-Free-Kids”,  Matthew Myers, bày tỏ: “Walmart đã thực hiện một bước có trách nhiệm khi dịch bệnh thuốc lá điện tử ngày càng lan rộng và số ca mắc bệnh phổi nghiêm trọng liên quan đến sử dụng thuốc lá điện tử”.

Trong: