ATLANTA, GA – Công ty vận chuyển hàng UPS sẽ tuyển dụng khoảng 100,000 nhân viên làm theo mùa để đáp ứng nhu cầu trong mùa lễ cuối năm nay. Công ty cho biết các nhân viên mới sẽ làm việc full time, part time hoặc theo thời gian linh hoạt với công việc chủ yếu là lái xe, phụ lái, và sắp xếp hàng hóa. Khoảng 35% số người được thuê sẽ có thể được tuyển thành nhân viên chính thức của công ty

Trong: