Frisco, TX – Trạm taxi bay trực thăng vừa được công ty Uber xây thành địa điểm thử nghiệm đầu tiên cho dịch vụ taxi bay (Uber Elevate). Sân bay trực thăng nằm ngay bên cạnh The Star và dọc theo Dallas North Tollway. Trạm taxi bay lớn hơn các sân bay trực thăng khác vì được thiết kế để dùng cho máy bay trực thăng lớn hơn loại thông thường.

Trong tương lai, thành phố Frisco sẽ là một điểm phát xuất các chuyến taxi bay đến 2 phi trường DFW & Fort Worth Alliance, downtown Dallas, downtown Fort Worth và ngược lại. Chuyến taxi bay từ trạm bay Frisco đến phi trường DFW mất khoảng 7 phút.

Các chuyến bay thực tập sẽ bắt đầu vào năm 2020. Uber hy vọng phục vụ dịch vụ taxi bay vào năm 2023. Giá khởi đầu dự tính là $5.73/khách/mile tương đương với giá đi Uber Black. Nếu chuyến taxi bay bay đầy khách, giá sẽ thấp hơn $1.84/khách/mile và trong tương lai xa có thể xuống thấp còn $0.44/khách/mile.

Trong: