ATLANTA, GA –  Fayette và Henry là hai trong số ít  học khu đang tìm cách tuyển dụng những người không tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục nhưng muốn trở thành giáo viên. Các hệ thống trường ở đây sẽ liên kết với một số học khu khác như Butts, Lamar, Newton, Pike, Griffin Spalding và Thomaston Upson để tổ chức một buổi công bố thông tin về vấn đề này vào ngày 12/12 sắp tới tại Griffin.

Đây là chương trình do Georgia Teacher Academy for Prepartion and Pedagogy thực hiện nhằm thu hút những người tốt nghiệp cử nhân không phải ngành giáo dục nay muốn chuyển sang đi dạy học.

Trong: