Ennis, TX –  Ông Albert Bigler được sinh ra tại nhà trong quận Stephens năm 1924 và không có giấy khai sinh. Khi ông đi nộp đơn xin tái cấp bằng lái xe hơi sắp hết hiệu lực, cơ quan DPS (Department of Public Safety) ở Corsicana đòi hỏi ông phải cung cấp giấy khai sinh.

Kể từ khi bằng lái xe của Ông Albert hết hạn vào tháng 7, ông và các thành viên của Giáo hội Grace Lutheran ở Enni đã cố gắng để giúp ông xin được tái cấp bằng lái xe mới. Mặc dù ông đã nộp hồ sơ sinh hoạt tôn giáo và giấy chứng nhận ông phục vụ 3 năm trong quân đội thời Thế chiến II. Ông cho biết là các nhân viên DPS đã khăng khăng làm theo các quy tắc hiện hành là ông phải xuất trình giấy khai sinh hợp pháp để được gia hạn bằng lái xe.

Nhưng vào ngày 4/9/2019, Ông Albert đi cùng với một người bạng trong nhà thờ đến văn phòng An sinh Xã hội địa phương để nhờ can thiệp việc xin tái cấp bằng lái xe. Đại diện của Bộ An Toàn Công Cộng DPS đã liên lạc với Ông Albert để cho ông lập hồ sơ xin tái cấp bằng lái xe. Sau đó, ông được DPS cấp giấy phép gia hạn bằng lái xe tạm thời. Bằng lái xe có in hình ông mỉm cười mới sẽ được gởi đến nhà ông trong vài ngày tới.

Trong: