CINCINNATI – Một nghiên cứu mới được công bố kết quả vào thứ Hai vừa qua cho biết trẻ em tuổi mẫu giáo càng sử dụng dụng cụ điện tử có màn hình nhiều chừng nào, sẽ bị chậm phát triển não bộ nhiều chừng đó.

Nghiên cứu này do JAMA Pediatrics công bố, sau khi đã theo dõi 47 trẻ em từ 3-5 tuổi. Đây là nghiên cứu đầu tiên về mối liên quan giữa sự phát triển của hệ thần kinh và việc sử dụng các dụng cụ điện tử ở trẻ em tuổi mẫu giáo.

Trong: