SHIRLEY, MA – Cảnh sát tiểu bang đang điều tra việc một loạt các thùng thư riêng của các gia đình đã phát nổ làm thùng thư bị hư hại. Một cư dân đã ghi hình được một nghi can lái xe đậu vào gần thùng thư trước nhà ông và đặt chất nổ vào đó. Khi chiếc xe bỏ chạy đi, thùng thư phát nổ. Mặc dầu không nổ lớn, nhưng mức phá hại của chất nổ này có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của người khác.

Một nạn nhân khác cho biết một người nào đó đã đặt chất nổ này phía dưới nắp máy xe của bà; khi phát nổ, cả tấm kính trước xe cũng bị nát tan. Hiện cảnh sát chưa tìm ra được thủ phạm, nhưng họ cũng lưu ý rằng phá hoại thùng thư là vi phạm luật liên bang.

Trong: