GWINNETT, GA – 4 trường trung học sẽ phối hợp để quyên tặng 64,338 pounds thực phẩn cho các địa điểm phân phối thực phẩm cho chươngg trình thi đua hàng nằm lần thứ 4 ở Gwinnett City. Các trường địa phương đã cạnh tranh để quyên tặng số lượng cao nhất tính theo số học sinh. Mill Creek High School chiến thắng với 15,035 pounds thực phẩm, trường Archer được 8,842 pounds. Trường Ivy Creek Elementary School quyên được 5,774 pound, cao nhất trong các trường elementary. Osborne Middle School thu được 6,422 pounds cao nhất trong các trường middle schools. Số thực phẩm được trao có các địa điểm phân phát thức ăn cho người nghèo hay người vô gia cư. Chương trình Friday Food Fights đã phân phối tên 133,000 pounds thực phẩm cho các gia đình có nhu cầu trong 3 năm quan. Chương trình dự định sẽ tăng thêm số trường học tham dự vào năm tới.

Trong: