BALTIMORE, MD – Các thành phố ở Hoa Kỳ mất 29 triệu cây mỗi năm và nhiều khu phố thị đang vất vả tìm cách phục hồi lại “mái che” ngày càng thu nhỏ. Từ năm 2014 có tới 44 tiểu bang bị giảm số lượng cây che phủ ở các thành phố.

Bóng mát cây cối là một trong những biện pháp đơn giản nhất để làm thành phố mát thêm, nhất là ở các thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp của triệu chứng tăng nhiệt địa cầu. Một cuộc điều tra của đài phát thanh NPR (National Public Radio) và đại học Maryland cho biết tình trạng giàu nghèo cũng ở các khu ngoại ô cũng ảnh hưởng đến việc phân bổ cây xanh.

Ở Baltimore, những khu mát nhất là những khu giàu có; số cây trồng ở đây cao gấp 10 lần so với những vùng ấm nơi người nghèo sinh sống, và mức khác biệt là 8 độ F. Sự khác biệt về mật độ cây trồng này cũng nói lên tình trạng phân biệt chủng tộc từ lâu đời ở Baltimore.

Trong: