Amarillo, TX – Hệ thống Đại học Texas A&M đã ban hành lệnh cấm hút thuốc lá điện tử sản phẩm “Vape” trong khuôn viên đại học.

Theo thông cáo với báo chí, Chancellor John Sharp đã gởi thông tư đến các viện trường của 11 trường đại học và giám đốc của 8 cơ sở giáo dục trong Hệ thống Đại học Texas A&M là cấm sử dụng thuốc lá điện tử và “vaping” càng sớm càng tốt. Hút thuốc đã bị cấm ở hầu hết các nơi trong Hệ thống Texas A&M và lệnh cấm hút sản phẩm “vape” là bắt buộc đối với mọi co8 sở của Hệ thống Texas A&M.

Trong một tuyên bố của Chancellor Sharp: “Mối đe dọa sức khỏe nay đã nghiêm trọng đến mức tôi muốn thấy lệnh cấm bên trong tất cả trường sở, bên ngoài khuôn viên, bãi đậu xe, garage để xe và phòng thí nghiệm trong Hệ thống Texas A&M”. Lệnh cấm cũng sẽ nới rộng đến mọi cơ sở của doanh nghiệp nghiên cứu trị giá $950 triệu của trường đại học cũng như tất cả các tài sản của đại học tại 250 quận hạt trong tiểu bang Texas.

Ngoài ra, Chancellor Sharp còn cho biết: “Sẽ tiến tới việc ban hành lệnh cấm bán các sản phẩm thuốc lá điện tử hoặc dụng cụ “vaping” tại những địa điểm bán hàng trong khuôn viên đại học Texas A&M”.

Trong: