HOUSTON, TX – Tháng 10 là tháng chống ung thư trên toàn quốc. Công ty taxi giá rẻ đã phối hợp với các địa điểm khám bệnh để cung cấp vận chuyển miễn phí cho người đi khám ung thư. Từ ngày 2/10 tới 31/10 hãng taxi Lyft sẽ chở phụ nữ đi khám ung thư vú hoàn toàn miễn phí. Người muốn đi khám bệnh có thể yêu cầu mã số đi xe miễn phí 2 chuyến để đi khám và đi về, với số tiền được miễn là $20 cho mỗi chuyến. Bệnh nhân có thể đi khám tại 2 địa điểm sau: The Rose Southeast, 12700 N. Featherwood, Suite 260, Houston TX 77034 và The Rose Galleria, 5420 West Loop S, Suite #3300, Bellaire TX 77401. Muốn biến thêm chi tiết xin vào website https://blog.lyft.com/posts/2019/9/30/breast-cancer-awareness-month-rides-to-free-screenings

Trong: