ORLANDO, FL –  Cơ quan quản lý xa lộ vùng Central Florida cho biết sắp tới sẽ tăng phí sử dụng xa lộ đối với người trả tiền bằng “Pay-by-Plate”. Hiện nay người lái xe có thể trả tiền bằng 3 cách: e-Pass hoặc SunPass là cách dùng sticker điện tử, trả tiền mặt, và cách thứ ba là hệ thống tự động chụp hình bảng số xe và gửi bill tính tiền.

Việc tăng giá lần này chỉ áp dụng cho trường hợp thứ ba khi tài xế chạy trên các đường State Road 429, State Road 408, State Road 411 và State Road 528. Hiện nay, mức giá thấp nhất áp dụng cho trả tiền qua hệ thống điện tử. Nếu trả tiền mặt, mức giá sẽ cao hơn mức giá trả tiển điện tử 20%. Người trả tiền qua cách gửi bill sẽ phải trả thêm $0.20 cho mỗi làn sử dụng xa lộ.

Theo qui định mới, trả tiền bằng cách gửi bill sẽ cao gấp đôi so với trả tiền qua hệ thống điện tử. Qui định này sẽ áp dụng bắt đầu từ tháng 7/2020.

Trong: