ROUND ROCK, TX – Cứ tới mùa Giáng Sinh, không riêng ở Round Rock mà ở khắp các thành phố, nạn trộm đồ đạc mua sắm trong dịp lễ cuối năm bị mất cắp sau khi các hãng phân phối hàng đã giao tới cửa nhà.

Cảnh sát Round Rock đã đưa ra một sáng kiến mang lại ích lợi cho cư dân trong vùng. Khi mua sắm, cư dân ghi địa chỉ phân phối là sở cảnh sát. Nhân viên sở sẽ giữ hàng lại trong 3 ngày để cư dân tới nhận. Điều này sẽ làm kẻ cắp mất cơ hội ăn cắp các thùng quà để trước cửa nhà.

Nhiều cư dân đã sử dụng chương trình này. Nhờ sáng kiến này mà cảnh sát Roundrock đã đoạt giải thướng quốc tế do hiệp hội các cảnh sát trưởng thế giới thực hiện

Trong: