BALTIMORE, MD – Hội đồng thành phố Baltimore đang thảo luận luật nhằm giữ giá nước sao cho phù hợp với túi tiền của công chúng. Dự luật Water Accountability và Equity Ace được đưa ra vào tháng 12 năm ngoái nhằm bảo đảm giá tiền nước phù hợp với cư dân thành phố Baltimore bằng cách xây dựng một hệ thống tính tiền nước dựa trên mức thu nhập. Dự luật này cũng sẽ gia tăng độ trong sáng trong việc tranh cãi của công ty về sai lầm của cư dân khi đọc báo.

Trong: