NORTH FULTON COUNTY, GA – Một gia đình ở Roswell, Georgia, cho biết họ nhận được một bill tính tiền nước không thể tưởng tượng được. Gia đình cho biết không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nước bị rò rỉ hay vấn đề gí khác, nhưng vẫn bị kẹt với bill tiền nước tới $2,100, và số nước sử dụng là 158,000 gallons!

Số nước này đủ để đổ đầy 3 hồ bơi, và nếu đổ ra đường đủ để ngập khu xóm. Bill tính tiền này họ nhận được sau khi chuyển tới căn nhà mới có 1 tháng! Công ty cấp nước đã gửi thư dọa cắt nước nếu gia chủ không đóng tiền đúng hạn.

Gia chủ nói rằng lượng nước nêu trên đủ cho gia đình sử dụng trong 1 năm rưỡi. Nhưng Fulton County khăng khăng là gia đình đã sử dụng nhiều nước. Mặc dù gia chủ nhiều lần khiếu nại, county vẫn không nhượng bộ, và khẳng định rằng số lượng nước tiêu thụ cao là vì bồn cầu không kín. Kêu trời không thấu, gia chủ cũng không biết phải làm sao.

Điều đơn giản mà ai cũng thấy là cho dù mở vòi nước chảy suốt ngày trong một tháng cũng không tới 158,000 gallon. Nhưng quan quyền nói gia chủ sai, có nghĩa là …. gia chủ sai!

Trong: