BOSTON, MASS – Trong tuần qua, có 2 lần nước thủy triều từ Bostson Harber tràn vào làm ngập đường sá trong thành phố. Đây không phải do mưa bão, mà do triều cường hai lần mỗi năm, thường được gọi là “king tides”.

Những đợt thủy triều lên cao bất thường  xảy ra 1 hoặc 2 lần mỗi năm khi mặt trời mặt trăng và địa cầu nằm trên đường thẳng.

Triều cường này đã làm ngập nhẹ một số đường trong downtown Boston.

Trong: