SAN FRANCISCO, CA –  Thành phố San Francisco đã chính thức chấp thuận một quyết định mệnh danh tổ chức National Rifle Association (NRA, hiệp hội người sở hửu súng Hoa Kỳ) là tổ chức khủng bố nội địa. Hội đồng thành phố San Francisco vào thứ ba 3/9 đã thông báo quyết định này. Một thành viên của hội đồng, bà Catherine Stefani, đã viết lời tuyên bố gay gắt này, nói rằng tổ chức NRA đã phát tán những thông tin sai lạc, lừa dối công chúng về mối nguy hiểm của bạo lực súng, và đặt súng vào tay người có thể gây thương tổn và khiếp sợ mọi người. Thực ra, bà Stefani đã viết những lời này sau vụ thảm sát ở Gilroy Garlic Festiva làm 3 người vô tội bị thiệt mạng. Sau đó là các vụ thảm sát ở Dayton (Ohio), El Paso (Texas), rồi Odessa (Texas). Bà kêu gọi các thành phố khác, tiểu bang khác và ngay cả chính quyền liên bang cũng nên có tuyên bố tương tự San Francisco.

Trong: