WEST HARTFORD – CONN. – Hãng sản xuất súng Colt cho biết sẽ ngưng sản xuất loại súng tiểu liên cho thị trường dân sự, trong đó có cả loại AR-15. Giám đốc công ty, ông Dennis Veilleux, cho biết đây không phải là ngưng sản xuất vĩnh viễn, nhưng ông tin rằng số lượng súng thể thao cung cấp đã đầy đủ cho thị trường. Công ty sẽ tập trung vào việc hoàn thành các hợp đồng sản xuất súng tiểu liên cho quân đội và các đơn vị bảo vệ an ninh. Một số người ủng hộ quyền mang súng đã chỉ trích kế hoạch này của công ty mặc dầu ông Veilleux nói rằng công ty luôn ủng hộ Tu Chính Án số 2, nhưng việc sản xuất phụ thuộc vào thị trường. AR-15 là một trong mấy loại súng được sử dụng trong những vụ nổ súng tàn sát xảy ra trước đây ở Hoa Kỳ.

Trong: