TALLAHASSEE, FL – Một dự luật đang được thảo luận ở quốc hội Florida nhằm nâng cao số tuổi hợp pháp được hút thuốc lá (smoking) và hít thuốc (vaping) từ 18 lên 21 tuổi. Nhiều cư dân Florida cho rằng đây là vấn đề khẩn cấp cần được giải quyết vì có nhiều sinh mạng bị đe dọa.

Dự luật này được đưa ra sau khi Tổng Thống Trump dự dịnh ban hành một chính sách cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá điện tử, cả những chất có mùi kẹo và mùi táo vì những loại này lôi cuốn trẻ em. Ngoài ra, vào đầu tháng 9, CDC cũng đã phát hành cảnh bán đề nghị mọi người ngưng sử dụng thuốc lá điện tử cho tới khi cuộc điều tra về mối liên quan giữa loại thuốc này và chứng bệnh phổi đang lan tràn. Bệnh này được gọi là VAPI (vaping associated pulmonary injury) hay tổn thương phổ vì hút thuốc lá điện tử.

Thuốc điện tử là dụng cụ làm nóng một hóa chất dạng lỏng thành hơn để hít vào phổi. Chất lỏng này có chứa nicotine, chất tạo mùi và một số hóa chất kèm theo khác, kể cả cần sa.

Trong: