ORLANDO, FL – Các viên chức y tế cho biết mùa cúm năm nay sẽ nặng nề hơn bình thường sau khi một em bé đã chết về bệnh này.  Em bé qua đời ở California và khi xét nghiệm cơ thể có virus cúm. Mặc dầu đứa bé có các vấn đề về sức khỏe khác ảnh hương, nhưng các bác sĩ nhắc nhở rằng đừng quên virus cúm có thể giết chết người. Ngay đầu mùa cúm đã có bệnh nhận chết là dấu hiệu cho thấy dịch cúm năm nay sẽ nghiêm trọng hơn. Mặc dầu CDC khuyến cáo mọi người nên chích ngừa vào cuối tháng 10, nhưng chích ngừa bây giờ cũng không phải là quá sớm. Hiện nay các địa điểm chích ngừa và các văn phòng bác sĩ đều đã nhận được thuốc ngừa cúm.  Mặc dầu mức độ  hiệu quả của thuốc còn tùy thuộc nhiều yếu tố, nhưng có chích ngừa cũng sẽ giúp cơ thể tăng khả năng chống lại virus gây bệnh.

Trong: