PITTSBURGH – Một con chó giống fox terrier biến mất khỏi gia đình của nó ở Florida vào năm 2007 đã được tìm thấy vào tuần qua ở cách nhà trên 1000 miles, tận trên Pittsburgh thuộc tiểu bang Pennsylvania và được hoàn trả cho gia đình người chủ.

Con chó nay đã 14 tuổi, tên Dutchess, được phát hiện đang đói lã và run rẩy. Một người đã thấy  nó và mang tới cơ quan Humane Animal Rescue và ở đó tìm ra thông tin từ một microchip gắn vào cơ thể. Nhờ đó mới hoàn trả lại cho chủ ở Boca Raton, FL. Con chó đi lạc khi người nhà mở cửa cho nó ra ngoài chơi, và không biết cách nào đã đi xa tới trên 1000 miles.

May mắn là gia đình vẫn tiếp tục trả tiền để cập nhật thông tin trên microchip. Vì vậy mặc dù đã di chuyển nhà, người ta vẫn có thể tìm tới và mang con chó trở về đoàn tụ.

Trong: