ORLANDO, FL – Hội đồng thành phố Orlando đã bỏ phiếu quyết định tăng mức lương tối thiểu cho công chức làm việc cho thành phố lên $15/giờ vào năm 2021. Đây là điều mà thị trưởng Buddy Dyer  theo đuổi mấy năm qua. Việc tăng lương sẽ ảnh hưởng một số nhân viên làm công việc bảo trì, nhân viên làm việc trong các công viên và một số nhân viên khác. Nhân viên làm việc full time, part time và làm theo mùa đều được hưởng quyền lợi này. Lương sẽ tăng tứ mức $13/giờ trong năm 2019 lên $14 năm 2020 và $15 vào năm 2021. Những người đã có mức lương $15/giờ cũng sẽ được tăng thêm chút ít. Được biết mức lương tối thiều của tiểu bang Florida hiện nay là $8.46/giờ.

Trong: