Arlington, TX –  Thành phố Arlington đã áp dụng luật đậu xe mới trên đường phố chung quanh khu vực AT&T Stadium nhằm giải quyết nạn tắc nghẽn giao thông và xe đậu chắn lối xe ra vào nhà của cư dân. Nhiều khách đi xem trận football đầu mùa Cowboys-Giants đã quen đậu xe trên những đường phố cũ đã bị cảnh sát cho xe kéo về bót và phải trả tiền phạt $233 khi đến lấy xe. Họ đều ngỡ ngàng sau khi ra về không còn thấy xe của mình, bèn gọi 911 thì được biết xe đã bị câu đi.

Bảng cấm đậu xe không rõ ràng nên cư dân tại khu phố cũng như khách lạ đếng đậu xe trong những ngày ấn định đều có thể bị phạt. Cư dân cư ngụ trong khu vực đang khiếu nại về việc cấp giấy phép đậu xe trước nhà của họ.

Trong: