NEW YORK, NY – Hai công ty bán lẻ Kroger và Walgreen cho biết sẽ ngưng bán loại e-cigarette ở các chi nhánh tại Hoa Kỳ vì loại thuốc này có thể là nguyên nhân là cho một số người bị nhiễm bệnh.

Kỹ nghệ sản xuất thuốc lá điện tử (e-cigarette) và các hóa chất dùng cho loại e-cigarette đang bị điều tra sau khi số người bị bệnh do sự dụng thuốc này đã lên tới vào trăm người, và có ít nhất 8 người chết. Walmart vào tháng qua đã thông báo ngưng bán e-cigarette.

Trong: