MARIETTA, GA – Giám đốc học khu Marietta, GA đã sử dụng số tiền thưởng $10,000 của riêng ông để khuyến khích học sinh ghi danh vào đại học. Thay vì sử dụng tiền thưởng để giải trí hay mua sắm, ông đã dùng tiền này chi trả phí ghi danh vào đại học cho các học sinh chuẩn bị vào đại học. Giám đốc 44 tuổi này cho biết cứ mỗi 3 năm ông được thưởng một lần nếu quản lý tốt hoạt động của học khu . Ông dùng số tiền thưởng lần này để giúp học sinh ghi danh đại học sớm. Trong số 500 học isnh tốt nghiệp, ông cho rằng có khoảng 150-200 em sẽ ghi danh đại học. Nếu số tiền thưởng này không đủ giúp cho các em, ông dự trù sẽ lấy thêm tiền lương của bản thân cho vào.

Trong: